วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Trip to KL

ประมวลภาพเยียมชมสำนักงานที่มาเลเซีย
ประมวลภาพสำนักงานที่อินโดนีเซียภาพการจัดงานครบรอบ 1 ปีเมือวันที่ 30 มกราคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น